Kräksjuka 

Hej alla föräldrar vi vill bara göra er uppmärksamma på att det under en tid förekommit magsjuka bland barnen på skolan. Om ert barn blir sjukt gäller det att hålla barnet hemma 48 timmar efter det att magen blivit frisk. Det betyder att man räknar från det att barnet kan äta normalt igen utan att kräkas eller få diarré. Detta för att minska risken för att smitta andra.
Nedan kommer en länk med information 

http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vinterkraksjuka/

Utflykten till Lund!

Det började med buss tur och bioteater! Bion handlade om Snick o Snack, och man fick dansa med till musiken! Därefter åt vi lunch på kulturen! 


Därefter gick vi in på lekutställningen med Pettsson och Findus. 

Som bjöd på massa skoj och lek! 


Därefter han barnen ut och leka en liten stund i snön. Sedan var det dags för att åka hem med bussen!